Home

Op deze site vindt u de gedigitaliseerde collectie Ethiopische iconen en afbeeldingen in beheer van het Instituut voor Oosters Christendom. Om en nabij vijfhonderd kleurrijke schilderingen op perkament brengen de Ethiopische religie en het dagelijks leven in beeld. Er zijn iconen die de Bijbelse verhalen tot leven brengen, parabelen uitbeelden, God, engelen of heiligen tonen, maar er zijn ook afbeeldingen die het religieuze leven van monniken in beeld brengen of dagelijkse taferelen tonen, zoals een docent met zijn leerlingen, en zelfs processies in kerkelijke kledij worden uitgebeeld. Er zitten seriematige werken bij, maar ook echte topstukken.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn de objecten verzameld door A.M. Heidt. Hoogstwaarschijnlijk hebben zij deel uitgemaakt van een voorheen meer uitgebreide collectie Ethiopische kunst. Bij het sluiten van het depot van het Nijmeegs Volkenkundig Museum is de huidige collectie overgedragen aan het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen.

Door de onder verschillende tabbladen gerangschikte informatie nemen wij u mee op reis door de collectie.